דילוג לתוכן

aaa

ברמת מנהל

 • המנהל חותר לניהול השונות באמצעות:
 • העמקת ההכרה בערך השונות 
  • בחירה מגוונת של מורים והדגשת הייחודיות והשונות ביניהם 
  • קיום מפגשים (לקהילת בית הספר) עם שונים המהווים מודל להבנת ערך השונות 
  • יצירת 'פרוייקטים' בית ספרים המדגישים את המגוון הקיים בקהילת בית הספר. 
  • הבניית סדירויות בית ספריות המאפשרות לכל תלמיד ולכל מורה לפעול להעצמת הייחודיות שבו 
  • המנהל יבנה סדירויות הפועלות לכיבוד התרבויות השונות של קהילת בית הספר 
 • פיתוח מחוייבות ערכית לקידום כל לומד ותלמידה בקרב כל השותפים לקהילה הבית ספרית 
  • המנהל מייצר סדירות המכוות ומאפשרת  להציב מטרות מגוונות לתלמידים. 
 • המנהל חותר לקיום תהליכי הוראה בקבוצות הטרוגניות 
  • עידוד המורים להרבות בלמידה בקבוצות קטנות והטרוגניות
  • איגום משאבים באופן המאפשר להכניס תומכי הוראה / מורים נוספים לתוך הכיתה על מנת לייעל את תהליך ההוראה בקבוצות קטנות. 
  • יצירת מרחבי למידה גמישים המאפשרים את שבירת המסגרות של המרחב והזמן ומאפשר למידה של כמה כיתות ביחד, לוח זמנים גמיש ועוד. 
  •  
  • המנהל מייצר מודלינג של כיתה הטרוגנית בחדר המורים שלו 
  • צוות המורים עובד יחד, לומד ומכיר את חבריו ואת התכונות והיכולות הייחודיות של כל אחד מהם ולומד להעזר בהם 
  • בית הספר מתארגן כדי לאפשר לכל מורה לעשות דברים שמעניינים אותה כמו לפתוח חוג או להוביל לפעילות בתחום שהיא אוהבת 
  • כמה מורות מלמדות יחד קבוצות של תלמידים 

ברמת מורה

המורה חותר לניהול השונות באמצעות 

 • המורה מייצר שיח מכבד אודות שוניות, דעות קדומות, תצביע על המשותף ועל השונה בין התלמידים בכיתה
 • המורה מייצר פעילויות שבהן לשונות יש יתרון 
 • המורה פועל לקידום כל תלמיד בכיתה בהתייחס לשוניות המאפיינות אותו אך מבלי לראות בהם קושי שלא ניתן להתמודד אתו

המורה חותר לניהול פדגוגי של ההטרוגני באמצעות עבודה בקבוצות הטרוגניות

 • המורה מחליט על נתח הזמן בו תתקיים למידה הטרוגנית ובונה את הקבוצות בהתאם לשונות ובהתייחס למטרות השימות. 
 • המורה מלווה את התלמידים בתהליך העבודה – הוא מדבר עם הילדים על אסטרטגיות עבודה בקבוצה, איך לחלק משימות, אך לתכנן את העבודה יחד, איך לפתור חילוקי דעות, מה עושים כשמישהו מתחמק וכו'. 
 • במהלך העבודה ו/ או בסופה המורה מקיים תהליך רפלקציה עם הקבוצה (או עם כלל הכיתה) שמטרתה לבדוק איך התנהלה העבודה בתוך הקבוצה ואיך הם יישמו את המפתחות לעבודה המשותפת. המורה גם מלווה כל תלמיד בביצוע רפלקציה על האופן שבו הוא השתלב בקבוצה ותרם לה. 
 • המורה נמצא תמיד עם ה"אצבע על הדופק" על עבודת הקבוצה וביכולתו לקבוע אם הקבוצה מתקדמת או שהיא מקרטעת ומתמהמהת? המורה מסוגל לזהות את מקור הקשיים בקבוצה – פער בידע במיומנויות או בתהליך הקבוצתי

אייקון חזרה ל״איך זה נראה״ 

סימנייה